Diensten

Tim is graag beschikbaar voor interim-opdrachten binnen verschillende sectoren.

Advocatuur: beschikbaar voor ondersteuning in de advies- en procespraktijk op het gebied van het bestuursrecht in het algemeen en het omgevingsrecht in het bijzonder. Verder is hij beschikbaar voor ondersteuning in de vastgoed transactiepraktijk, bijvoorbeeld voor de bestuursrechtelijke/omgevingsrechtelijke aspecten van due diligence onderzoek. Partijen voor wie Tim in dit verband werkzaam is (geweest), zijn onder meer NautaDutilh, Van Doorne en CMS.

Bedrijfsleven: beschikbaar voor juridische ondersteuning. In dit kader is zijn kennis van het bestuursprocesrecht een pre, omdat dit de procedurele basis vormt voor materiële wetgeving in, bijvoorbeeld, de financiële sector, het onderwijs, de zorg, de pensioensector en de energiesector (mijnbouw, windmolens). Tim is goed in staat zich nieuwe materie snel eigen te maken. Hij staat graag open voor opdrachten in deze sectoren.

Publieke sector: beschikbaar voor gemeenten, provincies, het Rijk of toezichthouders. Bijvoorbeeld op het gebied van vergunningverlening, handhaving of binnen een bezwaarschriftencommissie.

Opdrachtgevers

  • CMS
  • Neptune Energy Netherlands
  • Rutgers & Posch
  • Van Doorne
  • NautaDutilh
  • Verus Vereniging voor christelijk en katholiek onderwijs